Të përzgjedhura

Sekrete nga Kur’ani, për të zbuluar gënjeshtrën

Disa studiues kanë regjistruar dy zëra nga i njëjti njeri, në rastin e parë kur

MUHTESARI I IMAM KUDURIUT (1)

Jusuf  Zimeri LIBRI I PASTËRTISË كتاب الطهارة  قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا

Emrat e bukur të All-llahut xh.sh.

Emri Err-rrhmanu Err-rrahim (I gjithëmëshirshëm dhe Mëshirbërës) është emër gjithëpërfshirës me kuptim të thellë që

Dërgimi i paralajmërimit nga i Gjithëmëshirshmi është i qartë.

Për shkak të mëshirës dhe dhembshurisë së pa fund, Allahu xh.sh. dërgoi të dërguarit e

Maqedonisht