Biografi, Shkrime Autoriale

Esed b. Amir (-188h)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Esed b. Amr ebu Amr[1] fikhist hanefij nga Kufa dhe shoku i Ebu Hanifes. Ishte njëri prej dhjetë dijetarëve më të shquar në medhhebin Hanefij. Sajmiriu transmeton nga Ebu Neimi i cili ka thënë: Esedi është personi i parë i cili i ka shkruar veprat e Ebu Hanifes. Ka vdekur vitin 188 apo 189h.


[1] . Ibni Kutlubuga, Taxhu et-teraxhimi fi tabekatil  hanefije

Lini një Përgjigje

Maqedonisht