Biografi, Shkrime Autoriale

Er-Razij (?-201h/?-817h)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Hisham b. Ubejdullah Er-razij[1]. Dijetar fikhist hanefij nga vendi i quajtur Rrej. Fikhun e kishte mësuar nga dy nxënësit e ebu Hanifes imam ebu Jusufit dhe imam Muhamedit. Ai thonte; I kam takuar dhe kam mësuar nga 1700 dijetar, kurse për diturinë kam shpenzuar shtatëqind mijë dërhem. Vepra e tij është “Salatul etheri”.


[1] . Hajrudin ez Ziriklij, el Ealam 8/87

Lini një Përgjigje

Maqedonisht