Jurisprudencë, Shkrime Autoriale
Kurbani, Dispozita dhe Porosia

Një nga format dhe mundësitë e ligjësuara më të hershme të lidhshmërisë dhe afrimit të