Archive for the 'Opinione' Category

16 PriThënie nga Shejh Muhamed M. Sha’ravi

Përgatiti, përktheu dhe përshtati: Jusuf Zimeri

  • Ata që nuk besojnë (pabesimtarët) tentojnë të mbulojnë ekzistimin e Allahut. Mirëpo, vetë mbulimi i ekzistimit të Allahut të lartmadhrishëm është argument i prerë për ekzistimin e Allahut. Vlerësohet kështu ngase njeriu nuk mund të mbulojë një send që nuk ekziston. Në këtë mënyrë vërtetohet se vetë kufri (pabesimi) është argument për vërtetimin e imanit-besimit. 
  • Ka disa njerëz që të falin për gabimin e bërë, por nuk e shlyejnë gabimin. Këtë e vërteton fakti se ata se herë që të takojnë ta përmendin faljen, saqë i faluri do të thoshte: Më mirë do kishte qenë të më kishe dënuar se sa më ke falur e ma përmendë çdo ditë! Kurse Allahu xh.sh. e falë robin e Tij kur ai kërkon falje dhe menjëherë ja shlyen gabimin.
  • Kur Allahu xh.sh. e krijoi Ademin a.s. që ai të luaj rolin e krijimit të tij në këtë jetë, ai nuk kishte asnjë mëkat, por gaboi më vonë e Allahu menjëherë ia mësoi pendimin, ai u pendua dhe Allahu xh.sh. e fali. Read more…

24 JanMos arsyeto gabimin, por pendohu!

Shkruan: Jusuf ZIMERI

kontrataNjeriu nga natyrshmëria e tij është qenie sociale, nuk jeton i izoluar në vetmi. Njeriu nga natyra e tij është qenie që harron, është qenie që gabon, andaj gabimi më i rëndë për njeriun do të ishte sikur njeriun ta trajtojë veten të pagabueshëm. Më së shumti ka gabuar ai që thotë unë nuk gaboj. Të gabosh, është njerëzore, por të pretendosh se nuk gabon nuk është njerëzore, thoshte A. Izetbegoviq. Gabimi nuk është tmerrues për njeriun, ajo që është tmerruese për njeriun është kur gabon dhe, më pas me kokëfortësi vazhdon dhe qëndron në gabim. Gabimi nuk është nënçmim i njeriut, porse vazhdimësi në gabim me kokëfortësi është nënçmim për qenien njeri. Read more…

10 ShtDemokrati i ri me ideologji të vjetër komuniste

(Reagim ndaj shkrimit me titull “Xhemijeti i RI” nga autor Blerim Latifi, mësimdhënës i filozofisë politike në Universitetin e Prishtinës)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Autori opinionin e tij e paraqet përmes metodologjisë së tij analitike duke krahasuar islamit politik, siç  ka oreks ta quan ai,  i cili nuk  shtrihet vetëm në vehabizmin  e importuar arab por edhe në tavolinën e punës së kryeministrit serb Nikolla Pashiqi, duke tërhequr paralele me organizatës politike të vitit 1919 e quajtur  apo siç  thotë autori e ashtuquajtura “XHEMIJETI- Bashkimi” me seli në në Shkup. Sipas autorit të tekstit Xhemijeti ishte një organizatë politike e cila ishte formuar nën ndikimin e qeverisë serbe, me qëllim zbehjeje të nacionalizmit shqiptar. Read more…

15 PriFanatizmi sipas definimi Islam

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Fanatizmi në opinionin tonë në të shumtën e rasteve ishte dhe akoma po ngelë si një shprehje apo synonim zhvlerësues me të cilën cilësoheshin njerëzit fetarë – religjioz. Kjo përditshmëri jep të kuptosh se termi “fanatizëm” rrallë herë dhe nga shumë pak individë dhe struktura është përdorur  në vendin e tij. Shumë nga ne fanatizmin e kuptojnë se prapambeturi, antimodernizëm, antikulturë si diçka që është kundër emancipimit dhe lirisë. Andaj jo rrallë herë gjen njerëz, e në mesin e tyre edhe njerëz të shkencës dhe kulturës që kur ballafaqohen me ndonjë ide apo bindje fetare, akuzojnë me fanatizëm. Read more…

27 ShkThënie nga Shejh Esha’ravi (Allahu e mëshiroftë)

Përgatiti: Jusuf Zimeri

– “Nëse Allahu Fuqiplotë të ka marrë diçka nga ajo që ti nuk ke menduar se do ta humbësh, atëherë do të të japë diçka tjetër që nuk ke menduar se do të mund ta kishe kompletuar”
– “Nëse nuk ke mundësi ta thuash të vërtetën, atëherë së paku mos i aplauzo të pa vërtetës”
– “Nëse nuk gjen dikë që të urren, atëherë dije se je njeri i dështuar”
– “Nëse nuk frikohet ai që e ka babanë, atëherë pse të frikohet ai që e Allahun”
– “Shpresoj që feja të arrijë te politikanët e jo dijetarët fesë te politika”
– “Allahu i Lartë-madhërishëm i jep këtë botë atij që e donë dhe atij që nuk e donë, kurse Ahiretin ia jep vetëm atij që e donë
– “Shpresoj që feja të arrijë te politikanët e jo dijetarët e fesë te politika”
– “Nëse te dikush tjetër e sheh bukurinë, atëherë dije se në zemrën tënde e ke të bukurën”
– “Kush e përshpejton një çështje para se ti vijë koha,është i sanksionuar me pengesë të arritjes së saj“
– “Është punë shumë e bukur që në çdo kopsht ta mbjellësh nga një lule të bukur, por puna më e bukur është që dhikrin (përmendjen e Allahutxh.sh.) ta mbjellës në çdo gjuhë. “
– “Besimtari islam asnjëherë nuk e kërkon jetën e kësaj bote, sepse ai është i bindur se jeta e vërtetë është në botën tjetër.”
– “Allahu i Plotfuqishëm e dinë më së miri se ç’ke në veten tënde, andaj edhe të dhuron pa të pyetur fare”

24 DhjPesë porosi nga Pejgamberi Alejhis-selam

Shkruan:Jusuf ZIMERI

Transmetohet nga Ebu Hurejra i cili ka thënë: i Dërguari i Allahut Sal-lall-llahu alejhi ve sel-leme ka thënë: ”Kush i merr nga unë këto pesë cilësi të veproj me to, ose ia mëson tjetrit që të veprojë me to” Ebu Hurejre tha: Unë, o i Dërguari i Allahut. Tha: Më mori për dore dhe i numëroi ato cilësi duke thënë:

  1. Ruaju nga haramet, që të jesh njeriu më adhurues,
  2. Pajtohu me atë që ta ka ndarë All-llahu xh.sh. (nga furnizimi), do të jesh njeriu më i pasur,
  3. Sillu mirë ndaj fqinjit tënd,  që të jesh besimtar (mu’min),
  4. Dëshiroja njerëzve atë që e donë për veten tënde, do të jesh musliman (muslimen),
  5. Mos e shto qeshjen tënde, sepse e qeshja e tepërt e vdes zemrën.

(Ahmedi, Termidhiu) Read more…

30 NënTë vdesim apo të jetojmë si musliman?

 Shkruan: Jusuf ZIMERI

Është fakt i kontratapa kontestuar se në aktin e vdekjes fshehën shumë mistere për të cilat nuk gjejmë shpjegime, por mendoj se këto mistere nuk ja më të mëdha te vdekja, se sa te vetë jeta e njeriut. Nëse vdekjen e marrim thjeshtë si përfundim i jetës, si stacion i fundit të udhëtimit të njeriut, atëherë konsiderojmë se misteri nuk fshehët tek vetë akti si proces, që në këtë rast është vdekja, por misteri fshehët te metodologjia e gabuar e qasjes tek vetë individ, për të zgjidhur misteret e jetës. Themi kështu nga vetë fakti se subjekti (individi) sa më shumë të arrijë të njohë të vërtetën madhore, qëllimin e krijimit të tij, sa më të qartë ta ketë itinerarin e jetës së tij, pra pikënisjen dhe pikë mbarimin, aq më të qartë do ta ketë edhe aktin e vdekjes. Thënë më thjeshtë, sa më shumë që ta njohim jetën, aq më shumë do ta njohim vdekjen. Read more…

18 NënMos na i ofendoni hoxhallarët tanë!

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Islami në trojet tona jo vetëm që po mbijeton, por edhe po jetoteyemmumn në shekullin e shtatë. Kjo vetvetiu nënkupton se mbijetesa e Islamit të shëndoshë në këto treva nuk është as mrekulli e as rastësi, por është kontribut i hoxhallarëve që flijuan shumëçka për ta ruajtur e kultivuar Islamin dhe për ta mbajtur njëherësh popullin nën hijen e freskët të fesë Islame. Kontributi i tyre ndërtohej mbi urdhërin fetar dhe kombëtarë për ruajtjen e jo vetëm të identitetit të tyre individual, por edhe identitetit kombëtar e fetar. Ata e kishin shumë të qartë sintezën e tyre se njeriu është nderuar vetëm atëherë kur mishërohet me të vërtetën madhore dhe të njëjtën të vërtetë ia dëshiron edhe shoqërisë në tërësi. Read more…

30 TetSi ta kuptojmë Hixhretin ?!

Shkruan: Jusuf ZIMERI

 Festimi dhe manifestimi i datave historike që shënojnë ngjarje të rëndësishme në historinë e njerëzimit, pa e kuptuar thelbin e mesazhit dhe porosive të asaj ngjarje, jo vetëm se do të ishte manifestim i pakuptimtë, steril dhe humbje kohe, por do të ishte absurd i llojit të vet dhe një dëshmi e jo racionalizmit në kohën që po jetojmë. Andaj, mendoj se manifestimi i ngjarjeve thjeshtë si ngjarje historike, pa e kuptuar porosinë e ngjarjes dhe pa implementuar në praktikë porositë e ngjarjes konkrete, jo që nuk jep efektet e duhura, por jep kundër efekte në drejtim ekspozimit dhe megalomanisë individuale te individë dhe shoqëri të caktuara. Kjo do të ishte vetëm një moment i vetëkënaqësisë ku përmes një ekspozimi oratorik dëgjon disa duartrokitje frenetike nga dëgjuesi. Read more…

04 GusRamazani shkoi por ne !

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Ramazani shkoi për tu kthyer sërish vitin tjetër, por ne nuk dimë se a IMG348do të jemi ata që do ta përjetojmë sërish këtë muaj, apo ndoshta ky ishte Ramazani i fundit për ne. Ramazanin dikush e kishte pritur me shumë dëshirë, vullnet dhe lumturi, sepse ishte i vetëdijshëm për vlerat dhe bereqetin e këtij muaji, kurse disa e kishin pritur me panik sepse realisht kishin harruar kënaqësinë e Ramazanit të kaluar dhe bereqetet e tij, e disa aq që u mërzitën për Ramazanin e kaluar e as që ditën se jemi në muajin e Ramazanit. Read more…