Archive for the 'Libra' Category

31 TetRecension i librit: Atributet e hipokritëve në Suren Et-teuvbe

Autor: Jusuf ZIMERI

Vetëm pas më pak se dy muaj nga botimi i librit “Medreseja Medah e Ataullah ef. dhe nxënësit e saj”  Mr. Taxhedin Bislimi arriti të nxjerrë nga botimi edhe librin e dytë me titullin “Atributet e Hipokritëve në Suren Et-Teuvbe” Read more…

25 TetRecension librit “Medreseja Medah e Ataullah efendiut dhe nxënësit e saj”

Autor: Jusuf  ZIMERI

Ditëve të fundit doli nga shtypi libri “Medreseja Medah e Ataullah efendiut dhe nxënësit e saj” nga autor Mr. Taxhedin Bislimi. Libri në fjalë që në përmbajtjen e saj na jep të kuptojmë se materia e përfshirë në këtë libër është e ndarë në katër kapituj, dhe atë varësisht nga tematika që shtjellon ky libër. Read more…