Archive for the 'Македонски' Category

23 TetБАЈРАМ НАМАЗ

Jusuf ZIMERI

Бајрам намаз е порпишан првата година според хиџрет. Аргумент за негово пропишување е хадисот на Пејгамберот Алејхис-селам збирка на Ебу Давуд пренесени од Енес р.а. каде кажал: „Пејгамберот Алејхис-селам пристигна во Медина (жителите на Медина) веќе два дена си играа, а Пејгамберот Алејхис-селам рече: Што се овие два дена? Му одговорија: Во овие два дена игравме и во времето на џахилијетот. Пејгамберот Алејхис-селам рече: Навистина, Аллах џ.ш. ни ги заменил овие два дена со други два кои се покорисни; денот на Фитр Бајрам и на Курбан Бајрам.“ Read more…

12 JanОдредбите за езан и икамет أحكام الاذان و الإقامة

Проф. Јусуф Зимери

 Изразот „Езан – الاذان “ во јазична смисла значи: информирање додека во терминолошка смисла на исламскиот Шериат значи: Посебен повик (информирање)на муслиманите за клањање на фарз намаз со навлегување на неговото време. Read more…

13 DhjХајз, Нифас и Истихада اَلْحَيْضُ ، اَلنِّفَاسُ ، اَلْاِسْتِحَاضَةُ

Проф. Јусуф ЗИМЕРИ

1.Hajz اَلْحَيْضُ

Изразот „el hajdu اَلْحَيْضُ “ (Хајз) во јазична смисла значи течение.

Во терминолошка смисла на исламскиот Шериат зборот хајз значи: „течење крв од утерусот на жената ослободена од болеста и раѓањето на детето“. Хајзот е посебна појава на женскиот род кој е поврзан со функцијата на нивниот род.Исто така, хајзот е месечен циклус кој се смета како знак дека организмот влегува во пубертет и продолжува до 55 годишна возраст. Read more…

06 DhjАбдес الوضوء

Проф. Јусуф ЗИМЕРИ

Со изразот (Ел Вуду الوضوء) абдес подразбираме специфично чистење, кој на овој свет е чистење а истовремено е и обожавање (ибадет) додека на ахирет се смета разубавување. Тоа опфаќа миење на трите дела од телото и мес`хот (допирање на главата со мокра рака) со што се постигнува условот за вршење на ибадетите. Причината за земање абдес е нијетот за извршување на дејствието која не може да се изврши без абдес како што е клањање на намазот, таваф итн. Read more…

02 DhjГусул الغسل

Проф: Јусуф Зимери

Од албански: Мујо Исмаили

Со изразот (Ел Гуслуالغسل) во терминолошки смисол подразбираме: „Употреба на водата за чистење на целото тело со цел остранување на нечистотијата“. Аргумент за обврска кон гусулот е ајетот од Кур`анот кој вели: Read more…