Archive for the 'Fetva' Category

08 TetDispozita e ngritjes së duarve gjat lutjes (duasë) pas namazit

Ky artikull është pjesa 3 nga 19 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Namazi

Pyetja: Cila është dispozita e ngritjes së duarve gjatë lutjes pas namazeve farze, pasi të përfundohet me tesbihët? A refuzohet veprimi për atë që e bënë këtë vepër rregullisht? A ekzistojnë kundërthënie mes dijetarëve për këtë çështje? Allahu ju shpërbleftë. Read more…