Archive for Tetor, 2011

31 TetRecension i librit: Atributet e hipokritëve në Suren Et-teuvbe

Autor: Jusuf ZIMERI

Vetëm pas më pak se dy muaj nga botimi i librit “Medreseja Medah e Ataullah ef. dhe nxënësit e saj”  Mr. Taxhedin Bislimi arriti të nxjerrë nga botimi edhe librin e dytë me titullin “Atributet e Hipokritëve në Suren Et-Teuvbe” Read more…

25 TetRecension librit “Medreseja Medah e Ataullah efendiut dhe nxënësit e saj”

Autor: Jusuf  ZIMERI

Ditëve të fundit doli nga shtypi libri “Medreseja Medah e Ataullah efendiut dhe nxënësit e saj” nga autor Mr. Taxhedin Bislimi. Libri në fjalë që në përmbajtjen e saj na jep të kuptojmë se materia e përfshirë në këtë libër është e ndarë në katër kapituj, dhe atë varësisht nga tematika që shtjellon ky libër. Read more…

24 TetLirimi nga përgjegjësia penale sipas s drejtës së sheriatit

 Autor: Jusuf ZIMERI

Krahas përgjegjësisë fetare dhe asaj morale që besimtari islam mbanë për çdo veprim të kryer, ai ka për obligim të mbajë llogari, edhe për përgjegjësinë për veprat penale. Edhe në të drejtën islame, kodi penal islam për ta trajtuar veprimin si vepër penale, kushtëzohet patjetër që ai veprim të jetë i ndaluar me ligj, kurse kryerësi i veprës të jetë person që bartë përgjegjësi për veprën e tij, që nënkupton se ai duhet të jetë i moshës madhore dhe mendërisht i shëndoshë. Read more…

24 TetRrotullimi i tokës rreth diellit, fakt shkencor dhe fetar

Autor: Abdudaim El Kehil
Nga arabishtja: Jusuf ZIMERI
Burimi: kaheel7.com

Deri në shekullin XX shumica e dijetarëve islamë ishin të  bindur se dielli është ai i cili rrotullohet rreth tokës dhe atë duke u mbështetur në ajetin kur’anor ku thotë: Edhe Dielli udhëton për në kufirin e vet (në cakun përfundimtar). Ai është (udhëtim) përcaktim i ngadhënjyesit, të dijshmit. (Jasin : 38). Read more…

23 TetRëndësia e Analogjisë në jurisprudencën islame

Autor: Jusuf  ZIMERI

Nga burimet bazë të sheriatit islam përmes së cilës përfitohet njohja e dispozitës juridike islame është edhe analogjia e cila në terminologjinë islame njihet me nocionin Kijas. Nëse i bëjmë një vështrim të gjitha sistemeve që kanë funksionuar apo që funksionojnë në shoqërinë njerëzore, me lehtësi vërtetohet fakti se asnjë sistem nuk i ka përfshirë të gjitha normat juridike për të gjitha Read more…

23 TetKëndimi i talkinit, në emër të nënës apo babait

Pyetja:
Esselamu alejkum! Profesor, a është i pranueshëm këndimi i talkinit dhe a ka ndonjë argument që dëshmon se ndaj merhumit, pos emrit të tij, thirret edhe i nënës. A duhet të jetë kështu, apo mundët që edhe të thirret në emër të babait? Read more…

23 TetKur bëhet dhikri, para suneteve apo pas tyre?

Pyetja:
Esselamu alejkum! Profesor i nderuar, kam disa shokë dhe ata tespihet i bëjnë, menjëherë, pasi që ta përfundojnë faljen e farzit, ndërsa unë, i bëjë pasi që t’i përfundojë edhe namazet sunete. Pra, desha të di se, cila formë është më korrekte? Read more…

Tags: ,

23 TetRadhitja e xhematit, dhe çfarë nëse ndërpritet saffi?

Pyetja:
Esselamu alejkum! Profesor i nderuar, dua të pyes në lidhje me rregullimin e safëve (rreshtave) në namaz, kur bëhet xhemati dhe si radhitet ai? Gjithashtu, desha të mësoj të vërtetën rreth një akti që kanë ndërmarrë disa xhematlinjë në Shkup, ku pjesën e skajit, midis murrit dhe minberit të xhamisë e kanë zënë me pllaka gipsi, dhe si arsyetim thonë se nuk lejohet të falen njerëzit në atë pjesë, pasi që shkëputet safi. Sa është e vërtetë kjo? Read more…

23 TetNamazi me rrobe të papastërta

Pyetja:
Esselamu alejkum!

Profesor, desha t’ju pyes në lidhje me pastërtinë e teshave për namaz. Pra, a mund të fal namaz nëse teshat i kam të përlyera me pluhur, baltë, vaj, naftë apo ngjyrë për lyerjen e mureve, etj.? Kur mund të llogariten të papastra teshat? Read more…

23 TetFemra që falë namazin pa shami…

Pyetja:
Esselamu alejkum!
Profesor i nderuar, a pranohet namazi i një femre e cila falë namazin pa shami (pa e mbuluar kokën)? Read more…