Archive for Korrik, 2012

28 KorSofra e Ramazanit

Nga: Jusuf ZIMERI

 Elhamdulil-lahi rab-bilalemine ves-salatu ves-selamu ala resulil-lah ve ba’d.

Flënderimi dhe lavdrimi i takojnë Allahut xh.sh., salevatet dhe selam Muhamed Mustafas s.a.s.v. familjes së tij, shokëve të tij dhe mbi të gjithë besimtarët islamë të cilët me kujdesa dhe rrrespekt e dashuri përcjellin normat e Kur’anit dhe të sunetit të pastër të Muhamedit a.s.

Të nderuar besimtarë Islamë, sot inshalla do të falim namazin e xhumasë së dytë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, andaj i lutemi Allahut xh.sh. që të gjitha ibadetet dhe veprimet e tona të hajrit Allahu xh.sh. të na i pranojë.

Të nderuar xhematë, jemi të vetëdijshëm se sado që të flitet për muajin e Ramazanit dhe për agjërimin, asnjëherë nuk ia kemi arritur qëllimit që të vendojmë pikë në shpjegimin e mirësive të këtij muaji, sepse shpjegimet islame nuk pranojnë pikë, por vetëm presje. Ligjëratën e kësaj xhumaje e kam titulluar “Sofra e Ramazanit”, por me këtë titull nuk kam për qëllim sofrat tona që ne i shtrojmë nëpër familjet tona në kohën e iftarit dhe të syfyrit, por kam për qëllim Sofrën e Ramazanit, respektivisht begatitë dhe të mirat që Allahu xh.sh. i ka shtruar në sofrën e Ramazanit që besimtarët islamë t’i shfrytëzojnë për të mirën e tyre. Read more…

26 KorShpjegimi i Sures Jasin (6)

Ky artikull është pjesa 5 nga 14 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Jasin

Nga: Jusuf ZIMERI

Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim. Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahut xh.sh.,  Krijuesit të botëve, kurse salevatet dhe selamet mbi  shpirtin e Muhamed Mustafas s.a.v.s., mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë besimtarët islam që me kujdes dhe respekt i përcjellin normat e Kur’ani Kerimit  dhe të sunetit të pastër të MUHAMED Mustfas s.a.v.s

Allahu xh.sh. thotë:

تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (5) (Kur’ani është) Zbritje e Plotfuqishmit, e Mëshiruesit.

Të nderuar xhematë ligjëratën e kaluar shpjeguam se çka nënkuptojmë me shrehjen Siratul Mustekim, rruga e drejtë, që ishte islami që është i projektuar dhe i zbritur nga Allahu xh.sh. si sistem për botën njerëzore, kurse sot do të vazhdojmë me shpejgimin e ajeteve që vijojnë. Read more…

25 KorShpjegimi i Sures Jasin (5)

Ky artikull është pjesa 4 nga 14 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Jasin

Nga: Jusuf ZIMERI

Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim. Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahut xh.sh.,  Krijuesit të botëve, kurse salevatet dhe selamet mbi  shpirtin e Muhamed Mustafas s.a.v.s., mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë besimtarët islam që me kujdes dhe respekt i përcjellin normat e Kur’ani Kerimit  dhe të sunetit të pastër të MUHAMED Mustfas s.a.v.s.

 عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ Je në rrugë të drejtë

Të nderuar vëllezër, gjatë katër ligjëratave të para shpjeguam se Allahu xh.sh. u betua në Kur’anin Fisnik i cili është përlotë urtësi për të vërtetuar se Muhamedi a.s. është i dërguari i Allahut xh.sh. kurse Kur’ani shpallje e tij, që udhëzojnë në rrugën e drejtë. Kurse sot do të shpjegojm[ë se çka është rruga e drejtë. Read more…

24 KorShpjegimi i Sures Jasin (4)

Ky artikull është pjesa 3 nga 14 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Jasin

Nga: Jusuf ZIMERI

Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim. Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahut xh.sh.,  Krijuesit të botëve, kurse salevatet dhe selamet mbi  shpirtin e Muhamed Mustafas s.a.v.s., mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë besimtarët islam që me kujdes dhe respekt i përcjellin normat e Kur’ani Kerimit  dhe të sunetit të pastër të MUHAMED Mustfas s.a.v.s.

All-llahu xh.sh. në Kur’anin Fisnik thotë:  وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ       “Velkur’ani-lhakimi Inneke lëmine-l-murseline –Pasha Kur’anin e pacenueshëm në urtësinë e tij të lartë. S’ka dyshim se ti (Muhammed) je prej të dërguarve. Read more…

23 KorShpjegimi i Sures Jasin (3)

Ky artikull është pjesa 2 nga 14 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Jasin

Nga: Jusuf ZIMERI

Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim

Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahut xh.sh.,  Krijuesit të botëve, kurse salevatet dhe selamet mbi  shpirtin e Muhamed Mustafas s.a.v.s., mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë besimtarët islam që me kujdes dhe respekt i përcjellin normat e Kur’ani Kerimit  dhe të sunetit të pastër të MUHAMED Mustfas s.a.v.s.

All-llahu xh.sh. në Kur’anin Fisnik thotë:

  يس (1) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ  (3) عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ  (4) تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (5)

/Jasin. Vel Kur’ani-l-hakim. Inneke lëmine-l-murseline. Ala siratin mustekimin. Tenzile-l-Azizirr-rrahimi./ “Jasin! Pasha Kur’anin e pacenueshëm në urtësinë e tij të lartë. S’ka dyshim se ti (Muhammed) je prej të dërguarve. Je në një rrugë të drejtë. (Kur’ani është) Zbritje e Plotfuqishmit, e Mëshiruesit. Read more…

22 KorShpjegimi i Sures Jasin (2)

Ky artikull është pjesa 1 nga 14 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Jasin

Nga: Jusuf ZIMERI

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim

Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahut xh.sh.,  Krijuesit të botëve, kurse salevatet dhe selamet mbi  shpirtin e Muhamed Mustafas s.a.v.s., mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë besimtarët islam që me kujdes dhe respekt i përcjellin normat e Kur’ani Kerimit  dhe të sunetit të pastër të MUHAMED Mustfas s.a.v.s. Të nderuar xhematë, në ligjeratën e kalume shpjeguam për vlerën e sures Jasin, kurse sot do të shpjegojmë  për

”  Dispozita e leximit të sures Jasin për të vdekurit”,

duke u mbështetur në argumente dhe mendimet e dijetarëlve islamë rreth kësaj çështjeje. Read more…

21 KorShpjegimi i Sures Jasin (1)

Ky artikull është pjesa 10 nga 14 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Jasin

Nga: Jusuf ZIMERI

 Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim

Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahut xh.sh.,  Krijuesit të botëve, kurse salevatet dhe selamet mbi  shpirtin e Muhamed Mustafas s.a.v.s., mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë besimtarët islam që me kujdes dhe respekt i përcjellin normat e Kur’ani Kerimit  dhe të sunetit të pastër të MUHAMED Mustfas s.a.v.s.

Të nderuar xhematë, fillimisht i lutemi madhërisë së Allahut xh.sh. që namazin, tonë që e falëm, agjërimin tonë dhe adhurimet tona, inshallahu kabul e makbul na i bënë. Të nderuar xhamtë, sot është dita e dytë e muajit Ramazan, respektivisht dita e parë që ne pas namazit të iqindisë në mënyrë tradicionale mbajmë ligjërata islame në xhematin tonë. Këtë Ramazan, pra pas namazit të iqindisë të nderuar do të bëjmë përpjekje, që të shpjegojmë dhe komentojmë suren Jasin, aq sa ne kemi mundësi dhe kapacitet për të përfituar njohuri nga kjo sure, andaj i lutemi Allahu xh.sh. që gjatë shpjegimit të kësaj sureje të na japë fuqi dhe menjdekjelltësi në mënyrë që të jemi të qartë në shpjegime dhe të përfitojmë bashkërisht të gjithë ne nga këto ligjërata. Read more…

19 KorUrime muaji i Ramazanit

Jusuf ZIMERI

Të dashur vëllezër e motra, besimtarë e besimtare, Paqa, mëshira dhe Dashuria e Allahut qoftë mbi ju kudo që të gjendeni.

Të nderuar besimtarë e besimtare, miku i jonë i quajtur Ramazan sonte po troket në dyert tona për të na dhuruar dashurinë, mëshirën, harmoninë, lumturinë, kënaqësinë, faljen dhe shpresat e jetës, andaj hapni gjokset tuaja që këtë Mik të shtrenjtë ta presim me sinqeritet, dashuri dhe çiltëri. Read more…

14 KorNë pritje të muajit të shenjtë të Ramazanit 2012

Jusuf ZIMERI

Kjo ligjëratë është mabjtur më 13 Korrik 2012 në xhaminë e fsh. Llojan nga Hoxha Jusuf Zimeri.

Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut xh.sh., salevatet dhe selamet mbi shpirtin e Muhamed Mustafas s.a.v.s., mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë besimtarët islamë të cilët me kujdes dhe respekt i përcjellin normat e Kur’ani Kerimit dhe të sunnetit të pastër të Muhamed Mustafas s.a.v.s. Read more…