Archive for Tetor, 2012

31 TetShpjegimi i sures Jasin (14)

Ky artikull është pjesa 14 nga 14 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Jasin

Nga: Jusuf ZIMERI

Shpjegimi i ajeteve 24 – 25

All-llahu xh.sh. thotë:

إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ

“Unë do të jem atëherë në një humbje të hapët. Unë i kam besuar Zotit tuaj, pra më dëgjoni!

Po pra, sikur unë të mos besoja në besimin e këtyre pejgamberëve, në besimin në All-llahun një por të ndjekja rrugën tuaj të mosbesimin, atëherë unë do të isha në humbje të sigurt. Sepse fillimisht do të kisha humbur kënaqësinë e besimit në All-llahun xh.sh., do të kisha humbur përjetimin e besimit të vërtetë, do të kisha humbur edhe ndërmjetë-simin, do të kisha humbur ndihmën e All-llahut xh.sh. dhe mëshirën Tij, do të kisha humbur rrugën e drejtë, pra do të kisha humbur çdo gjë dhe nuk do të kisha qenë i shpëtuar. Read more…

23 TetБАЈРАМ НАМАЗ

Jusuf ZIMERI

Бајрам намаз е порпишан првата година според хиџрет. Аргумент за негово пропишување е хадисот на Пејгамберот Алејхис-селам збирка на Ебу Давуд пренесени од Енес р.а. каде кажал: „Пејгамберот Алејхис-селам пристигна во Медина (жителите на Медина) веќе два дена си играа, а Пејгамберот Алејхис-селам рече: Што се овие два дена? Му одговорија: Во овие два дена игравме и во времето на џахилијетот. Пејгамберот Алејхис-селам рече: Навистина, Аллах џ.ш. ни ги заменил овие два дена со други два кои се покорисни; денот на Фитр Бајрам и на Курбан Бајрам.“ Read more…

23 TetKur ta therë Kurbanin?

I nderuari Hoxhë, këtu në vendin tonë ditë bajrami e kanë shpallur ditën e enjte, kurse në saudi kurse haxhitë në arenat janë ditën e enjte e të premten bajram, atëherë, ne do ta falim bajramin diten e enjte, por a bënë që kurbanin ta presim ditën e premte me qëllim që të mos jetë prerë para kohe. Sëpkau kështu po flasin shumë hoxhallarë në teren. Andaj kërkoj një sqarim nga ju. Read more…

21 TetTekbiri teshrik

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Thënia e tekbireve teshrik fillon me faljen e namazit të sabahut ditën e Arefatit dhe përfundon ditën e tretë të teshrikut, respektivisht ditën e katërt të bajramit me namazin e iqindisë. Teksti i tekbirit teshrik është si vijon:

ألله أكبر ، ألله أكبر لاإله إلا الله والله أكبر، ألله أكبر ولله الحمد

 /All-llahu ekber, All-llahu ekber, la ilahe il-lall-llahu vall-llahu ekber, All-llahu ekber ve lil-lahil hamdu/. Kjo fjali pra përbëhet prej katër tekbireve, shehadetit dhe një falënderimi All-llahut xh.sh. Read more…

11 TetKush duhet therë kurbanin ?

Pyetje:

Selamu alejkum, i nderuari hoxhë, meqë po afrohet gjithnjë e më shumë koha e kurbanëve, dhe po bisedohet rreth kurbanëve, kisha dashur të pyes: kush duhet ta therë kurbanin dhe a lejohet që ta therë dikush tjetër. Read more…

11 TetKoha e prerjes së kurbanit për të vdekurit

Ky artikull është pjesa 3 nga 3 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Kurbani

Pyeteje: Selamu alekum profesor, kisha dëshirë të parashtroj një pyetje:  cilën ditë duhet mu pre kurbani për te vdekurit një dit para bajramit apo ditën e bajramit. Selam.

Përgjigje.

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim

Elhamdulil-lah, ves-salatu ves-selamua ala resulil-lah ve ba’d.

Dispozita e kurbanit është vaxhib, që është ligjësuar vitin e dytë pas hixhretit ngjashëm sikur edhe zeqati dhe sadekatul fitri. Argument për ligjësimin e kurbanit kemi ajetin kur’anor ku Allahu Xhel-le Xhelaluhu ka thënë: “Andaj ti falu dhe prej kurban për hir të Zotit tënd!” Read more…

10 TetPo lulëzon Otokracia, apo Oligarkia ?!

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Duke qëndruar disa para kutisë demagogjike, më falni magjike për të absorbuar ndonjë informacion të dobishëm vërtetë të mbushet mendja se je duke jetuar në botën e amshimit, kurse ajo që të kthen në empirizëm është thjeshtë vetëm kronika e zezë që emitohet përmes këtij ekrani. Edhe unë u magjepsa duke dëgjuar disa njerëz të cilët që të gjithë flasin në emër timin dhe tonin por në vija krejtësisht të kundërta. Read more…