Archive for Maj, 2013

25 Maj300 vjetori jubilar i bukuroshes së Karadakut të Preshevës

Shkruan Jusuf ZIMERIIMG366

Treqind vjet përballje me sfida e stuhi, 300 vjet dëshmi fetare e kombëtare, 300 vjet predikim të fjalës së Allahut xh.sh. 300 vjet luftë për ekzistencë, 300 vjet bukuroshe e pakërrusur, e panënshtruar nga armiqtë, arriti të mbijetojë dhe të ripërtërihet në 300 vjetorin e saj.

Read more…

25 MajKatër muajt e shenjtë

cropped-islamic-wallpaper-10011.jpgJusuf ZIMERI

 Bismils-lahirr-rrahmanirr-rrahim.

Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut xh.sh., Krijuesit absolut, i cili krijoi çdo gjë dhe sistemoi çdo gjë që të jetë në shërbim të qenies njeri, Krijoi njeriun që ta njohë dhe adhurojë vetëm Allahun xh.sh. qëjetë i lirë nga çdo lloj robërie tjetër, Salevatet dhe selamet mbi shpirtin e Muhamed Mustafas s.a.v.s. vula e pejgamberisë, i dekoruar nga Allahu xh.sh. me shpallje që njerëzit ti udhëzojë në rrugën e drejtë, në rrugën që Krijuesi i tij të jetë i kënaqur me të. Gjithashtu salevatet dhe selamet edhe mbi familjen e Muhamedit a.s., mbi shokët e tij (sahabët), tabiinët dhe mbarë besimtarët islam të cilët me sinqeritet e dashuri ndjekën dhe ndjekin rrugën e Kur’anit dhe të sunetit të pastër të Muhamed Mustafas s.a.v.s. deri ditën e gjykimit. Më pas, Read more…

18 MajPastrimi pas nifasit.

Pyetja: Selamu alejkum.  si qëndron puna e lehonisë sipas Islamit, lexovPyetje-Pergjigjea diçka por me saktësisht dmth, 40 dit e ka afatin strikt, edhe nqoftë se pastrimi behet brenda dy javëve te para dhe me nuk ka pastrime, thjesht më pas asaj kohe priten me veq menstracionet? T’pershendes dhe uroj mos t’kem pengu. S.A

Read more…

05 MajShitblerja me kapar (Bej’ul arbun)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Me titullin shitblerja me kapar është për qëllim kur blerësi i paguan një sasi të caktuar shitësit të pasurisë me atë që nëse plotësohet blerja, ato para llogariten në çmimin e sendit, e nëse nuk realizohet atëherë ajo pagesë i ngelë shitësit si dhuratë. Read more…

05 MajShitja e ujit

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Kur shfletojmë literaturën përkatëse të shkollës juridike hanefite[1] konstatojmë me lehtësi se sipas juristëve të kësaj shkolle, uji është katër lloje, që janë: Read more…

05 MajPjesëmarrja e femrave në ceremoninë e varrimit

Pyetje-PergjigjePyetja:

A lejohet pjesëmarrja e femrave në ceremoninë e varrimit ?

Përgjigja:

I nderuar, krahas përgatitjes së xhenazes, pastrimi, qefinimi, falja e namazit të xhenazes, ashtu edhe  bartja e xhenazes, përcjellja dhe varrimi i xhenazes është obligim kolektiv (farzi kifaje) për burrat. Me nocionin obligim kolektiv (farzi ajn) nënkuptojmë se nëse dikush e kryen këtë obligim, të tjerët shkarkohen nga përgjegjësia, por nëse këtë obligim nuk e kryen askush nga besimtarët islamë, atëherë përgjegjësia i përfshinë të gjithë. Read more…