Archive for Korrik, 2013

31 KorHutbeja e namazit të xhumasë

Shkruan: Hfz. Irfan ef. ABAZI

 Hutbeja Fikhnë namazin e xhumasë është kusht i vlefshmërisë së namazit të xhumasë, që nënkupton se namazi i xhumasë nuk mund të jetë i vlefshëm pa hutben. Argumenti që vërteton se hutbeja është kusht  i namazit të xhumasë është ajeti kur’anor ku Allahu xh.sh. thotë: “kur bëhet thirrja për namaz ditën e xhumasë, ecni shpejtë për aty ku përmendet Allahu ( dëgjojeni humben, faleni namazin)..el Xhumua : 09. Read more…

31 KorNdikimi i ndjenjes fetare në pengimin e subjektit nga vepra penale

Shkruan; Jdrejtesiusuf ZIMERI

Veprat penale në bazë të parimeve islame krahas faktit se janë vepra penale, ato konsiderohen edhe veprime amorale. Andaj, veprim i ndaluar sipas së drejtës islame konsiderohet çdo veprim i cili nuk përputhet me rregullat dhe parimet esenciale të moralit. Read more…

28 KorBetja e Bedrit, ngjarje nga e cila duhet mësuar (II)

Shkruan: Mr. Taxhedin Bislimi

Dispozitat që detyrimisht duhet mësuar nga beteja e Bedrit

Theksuam edhe më parë se nëse këtë ngjarje e kundrojmë vetëm nga aspekti historik pa përfituar dispozita konkrete, atëherë ngjarja do të ngelte e vobekët, mirëpo dijetarët islam këtë ngjarje e studiuan nga të gjitha këndvështrimet prej ku dhe nxorën shumë dispozita dhe mësime, në vazhdim do të përmendim vetëm disa nga ato: Read more…

28 KorBetja e Bedrit, ngjarje nga e cila duhet mësuar (I)

Shkruan: Mr. Taxhedin Bislimi

Beteja e Bedrit shënon ngjarjen me rëndësi të veçantë jo vetëm për historikun e islamit dhe të muslimanëve, por edhe për porositë dhe mesazhet që duhet përfituar nga kjo ngjarje. Kjo betejë e zhvilluar mes muslimanëve të udhëhequr personalisht nga Pejgamberin a.s. në njërën anë dhe idhujtarëve të Mekës në anën tjetër u zhvillua në një fshat mes Mekes dhe Medinës të quajtur Bedr dhe atë pikërisht në ditën e shtatëmbëdhjetë të muajit ramazan në vitin e dytë sipas Hixhretit. Read more…

13 KorDallimi mes Qirasë dhe kamatës

Pyetje-PergjigjePyetja;

Nuk e di pyetja ime sa do te jet e qarte por do te mundohem ta bej sa me te thjesht !
Un dua te di dallimin mes KAMATES dhe QIRASE,psh nese un kam nje lokal dhe e jap me qira, për një vit kërkoj qira 1200 € (dmth 100 € ne muaj).
Nga ana tjetër me kërkon një i njohur 1000 € para borxh për 1 vjet (dmth afati i kthimit te borxhit është pas 1 viti) un i them: ti jap parat por me një kusht SOT NJE VJET DUHET TMI KTHESH 1200 € !!
Tash dua një sqarim te thjesht, ku qëndron dallimi te këto 2 shembuj qe i permenda me lart. Read more…

10 KorLidhshmëria e Agjërimit me Imanin

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim. Falënderimi i takon vetëm Allahkontrataut Fuqiplotë, kurse salevatet dhe selamet mbi zotriun tonë Muhamed Mustafanë s.a.v.s., mbi familjen e tij, sahabët dhe gjithë besimtarët islamë kudo që të jenë. All-llahu xh.sh. në Kur’anin famëlartë thotë: “O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikur që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm.”1

Read more…