Archive for Shtator, 2013

18 ShtGuri i Zi (Haxherul Esvedi) në Qabe

ٍMr. Taxhedin Bislimi

Guri i Zi është gur i sjellë nga xheneti, gjatë ndërtimit të Qabesë nga ana e Ibrahimit a.s Allahu xh.sh. i a kishte zbritur nga xheneti që ta vendonte në këndin jugor të Qabesë. Në periudhën kur mekasit rindërtuan Qaben (18 vite para hixhretit) Muhamedi a.s. (kishte 35 vjet) me duart e tij të ndershme kishte rivendosur gurin e zi në atë kënd në të cilin kishte qen me mijë vjet. Ky gur ishte i bardhë, por mëkatet e njerëzve e kishin nxirë. Read more…

08 ShtVeshmbathja e lëkurës së derrit

Pyetje:

Selamun alejkum hoxh i nderuar,ju deshiroj te gjitha te Pyetje-Pergjigjemirat ne jete.
Kam ble një palë këpucë, e para pak ditësh isha te këpucëtari me e rregullua njërën këpucë, un dhe ustahi njihemi sepse jetojmë ne një lagje dhe ai e di se un e fali namazin mirëpo problemi  është se ustahi i mori këpucët me e pa se cka është problemi dhe me tha KËTO KEPUC JAN ME LEKUR THIU, un e di se mishi u thiut është i ndaluar qe te hahet por nuk e di se si qëndron puna me lëkuren e thiut qe përdoret për këpucë, a është e lejuar qe te vishen ato këpucë a jo ? Read more…

05 ShtMartesa me të afërmen-min, nxitje e panevojshme

Shkruan: Jusuf ZIMERI

 Në shoqërinë tonë islame apo shqiptare, shpeshherë trajtohen dhe zhvillohen disa debate dhe polemika me një nivel aq të zjarrtë, saqë të mbushte mendja, se ne, të gjitha detyrimet tjera, qofshin fetare apo kombëtare i kemi të zgjedhura dhe e vetmja çështje që na ka ngelur pa e zgjedhur është kjo që po e debatojmë. Jo rrallë herë këto debate shpien edhe drejt konflikteve jo vetëm psikologjike, por edhe atyre verbale e fizike. Read more…