Archive for Mars, 2014

08 MarFtesa për dasmë dhe rregullat e saj

img076Për atë që martohet është mirë që t´i ftojë të tjerët me rastin e martesës së vet. Megjithatë, po qe se vendoset për një hap të tillë, atëherë është e udhës që ftesa të bëhet me kohë dhe i ftuari të informohet për motivin e ftesës. Ndërsa, sa i përket përgjegjës në ftesën e ofruar për dasmë, dijetarët Islam ndajnë mendime të ndryshme për këtë çështje. Read more…

08 MarTiparet e bukura të femrës

Femra e cila kërkohet për ta fejuar, duhet të jetë e pajisurimg076 me tipare të bukura. Tiparet e tilla njëkohësisht konsiderohen edhe bazamente fundamentale të fejesës. Dihet mirë se burri kënaqësinë shpirtërore e gjen te gruaja e tij e pajisur me cilësi të bukura dhe pikërisht për këtë duhet t’i kushtojë kujdes zgjedhjes së partneres së jetës. Read more…