Archive for Prill, 2014

15 PriFanatizmi sipas definimi Islam

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Fanatizmi në opinionin tonë në të shumtën e rasteve ishte dhe akoma po ngelë si një shprehje apo synonim zhvlerësues me të cilën cilësoheshin njerëzit fetarë – religjioz. Kjo përditshmëri jep të kuptosh se termi “fanatizëm” rrallë herë dhe nga shumë pak individë dhe struktura është përdorur  në vendin e tij. Shumë nga ne fanatizmin e kuptojnë se prapambeturi, antimodernizëm, antikulturë si diçka që është kundër emancipimit dhe lirisë. Andaj jo rrallë herë gjen njerëz, e në mesin e tyre edhe njerëz të shkencës dhe kulturës që kur ballafaqohen me ndonjë ide apo bindje fetare, akuzojnë me fanatizëm. Read more…