Archive for Korrik, 2014

24 Kor

Shkruan: Jusuf ZIMERI

img078

Me fjalën pasuri të fshehur në tokë kemi të bëjmë me pasurinë të cilën nuk e dimë pronarin e saj. Në këtë përfshihet çdo pasuri nëntokësore si p.sh, hekuri, bakri, nafta etj. Këtu kemi të bëjmë me pasurinë të cilën e ka krijuar All-llahu xh.sh. në tokë me krijimin e saj.

Read more…