Archive for Prill, 2017

09 PriIntervistë me Prof. Jusuf Zimerin

Ky artikull është pjesa 9 nga 9 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Rregulla Islame

Intrervistë me Prof. Jusuf ef. Zimerin, Drejtor i Sektorit për çështje fetare dhe arsimore pranë BFI-së

Interviston: Avni Halimi – Kryeredaktor i Revistës “Hëna e Re”-Shkup.

  1. Në fund të muajit tetor të këtij viti Sektori për çështje fetare pranë BFI-së organizoi një konferencë gjithëkombëtare më temën “Medhhebi hanefij, prioritetet dhe sfidat”. Ju, si organizator, gjithsesi që lajtmotiv të kësaj konference keni pasur prioritetet dhe sfidat e këtij Medhhebi në kohën e sotshme. Cilat janë ato?

Read more…