29 GusDhuroni përmes PayPal

[rps-paypal]

Ju mund të merrni pjesë në përfitimin e të mirave në këtë botë dhe në botën tjetër duke lexuar libra të mirë dhe duke ndihmuar botimin e tyre.

Ne nuk mund të u jemi më mirënjohës se Krijuesi dhe Përcaktuesi i gjendjes suaj dhe tonës, kështu që mundi juaj dhe i yni nuk mbetet i kotë dhe i pa përfillur nga i Madhëruari dhe i Gjithëdituri.

Nëse dëshironi të ndihmoni, por nuk mund të realizoni ndihmën përmes PayPal, atëherë na kontaktoni përmes postës elektronike donacion@jusufzimeri.com për të marrë sugjerimet se si mund të ofroni kontributin tuaj.

All-llahu u shpërbleftë!

[rps-paypal]

No comments

Place your comment

Please fill your data and comment below.
Name
Email
Website
Your comment