22 KorShpjegimi i Sures Jasin (2)

Ky artikull është pjesa 1 nga 14 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Jasin

Nga: Jusuf ZIMERI

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim

Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahut xh.sh.,  Krijuesit të botëve, kurse salevatet dhe selamet mbi  shpirtin e Muhamed Mustafas s.a.v.s., mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë besimtarët islam që me kujdes dhe respekt i përcjellin normat e Kur’ani Kerimit  dhe të sunetit të pastër të MUHAMED Mustfas s.a.v.s. Të nderuar xhematë, në ligjeratën e kalume shpjeguam për vlerën e sures Jasin, kurse sot do të shpjegojmë  për

”  Dispozita e leximit të sures Jasin për të vdekurit”,

duke u mbështetur në argumente dhe mendimet e dijetarëlve islamë rreth kësaj çështjeje. Read more…

23 KorShpjegimi i Sures Jasin (3)

Ky artikull është pjesa 2 nga 14 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Jasin

Nga: Jusuf ZIMERI

Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim

Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahut xh.sh.,  Krijuesit të botëve, kurse salevatet dhe selamet mbi  shpirtin e Muhamed Mustafas s.a.v.s., mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë besimtarët islam që me kujdes dhe respekt i përcjellin normat e Kur’ani Kerimit  dhe të sunetit të pastër të MUHAMED Mustfas s.a.v.s.

All-llahu xh.sh. në Kur’anin Fisnik thotë:

  يس (1) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ  (3) عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ  (4) تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (5)

/Jasin. Vel Kur’ani-l-hakim. Inneke lëmine-l-murseline. Ala siratin mustekimin. Tenzile-l-Azizirr-rrahimi./ “Jasin! Pasha Kur’anin e pacenueshëm në urtësinë e tij të lartë. S’ka dyshim se ti (Muhammed) je prej të dërguarve. Je në një rrugë të drejtë. (Kur’ani është) Zbritje e Plotfuqishmit, e Mëshiruesit. Read more…

24 KorShpjegimi i Sures Jasin (4)

Ky artikull është pjesa 3 nga 14 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Jasin

Nga: Jusuf ZIMERI

Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim. Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahut xh.sh.,  Krijuesit të botëve, kurse salevatet dhe selamet mbi  shpirtin e Muhamed Mustafas s.a.v.s., mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë besimtarët islam që me kujdes dhe respekt i përcjellin normat e Kur’ani Kerimit  dhe të sunetit të pastër të MUHAMED Mustfas s.a.v.s.

All-llahu xh.sh. në Kur’anin Fisnik thotë:  وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ       “Velkur’ani-lhakimi Inneke lëmine-l-murseline –Pasha Kur’anin e pacenueshëm në urtësinë e tij të lartë. S’ka dyshim se ti (Muhammed) je prej të dërguarve. Read more…

25 KorShpjegimi i Sures Jasin (5)

Ky artikull është pjesa 4 nga 14 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Jasin

Nga: Jusuf ZIMERI

Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim. Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahut xh.sh.,  Krijuesit të botëve, kurse salevatet dhe selamet mbi  shpirtin e Muhamed Mustafas s.a.v.s., mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë besimtarët islam që me kujdes dhe respekt i përcjellin normat e Kur’ani Kerimit  dhe të sunetit të pastër të MUHAMED Mustfas s.a.v.s.

 عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ Je në rrugë të drejtë

Të nderuar vëllezër, gjatë katër ligjëratave të para shpjeguam se Allahu xh.sh. u betua në Kur’anin Fisnik i cili është përlotë urtësi për të vërtetuar se Muhamedi a.s. është i dërguari i Allahut xh.sh. kurse Kur’ani shpallje e tij, që udhëzojnë në rrugën e drejtë. Kurse sot do të shpjegojm[ë se çka është rruga e drejtë. Read more…

26 KorShpjegimi i Sures Jasin (6)

Ky artikull është pjesa 5 nga 14 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Jasin

Nga: Jusuf ZIMERI

Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim. Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahut xh.sh.,  Krijuesit të botëve, kurse salevatet dhe selamet mbi  shpirtin e Muhamed Mustafas s.a.v.s., mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë besimtarët islam që me kujdes dhe respekt i përcjellin normat e Kur’ani Kerimit  dhe të sunetit të pastër të MUHAMED Mustfas s.a.v.s

Allahu xh.sh. thotë:

تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (5) (Kur’ani është) Zbritje e Plotfuqishmit, e Mëshiruesit.

Të nderuar xhematë ligjëratën e kaluar shpjeguam se çka nënkuptojmë me shrehjen Siratul Mustekim, rruga e drejtë, që ishte islami që është i projektuar dhe i zbritur nga Allahu xh.sh. si sistem për botën njerëzore, kurse sot do të vazhdojmë me shpejgimin e ajeteve që vijojnë. Read more…

03 GusShpjegimi i Sures Jasin (7)

Ky artikull është pjesa 6 nga 14 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Jasin

 Nga: Jusuf ZIMERI

Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim. Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahut xh.sh.,  Krijuesit të botëve, kurse salevatet dhe selamet mbi  shpirtin e Muhamed Mustafas s.a.v.s., mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë besimtarët islam që me kujdes dhe respekt i përcjellin normat e Kur’ani Kerimit  dhe të sunetit të pastër të MUHAMED Mustfas s.a.v.s

All-llahu i Madhërishëm thotë:

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلالاً فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ “Ne u kemi varë në qafat e tyre pranga e ato u arrijnë deri në nofulla, andaj ata mbesin me koka lart” Read more…

23 GusShpjegimi i Sures Jasin (8)

Ky artikull është pjesa 7 nga 14 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Jasin

Nga: Jusuf ZIMERI

Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim. Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahut xh.sh.,  Krijuesit të botëve, kurse salevatet dhe selamet mbi  shpirtin e Muhamed Mustafas s.a.v.s., mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë besimtarët islam që me kujdes dhe respekt i përcjellin normat e Kur’ani Kerimit  dhe të sunetit të pastër të MUHAMED Mustfas s.a.v.s

All0llahu xh.sh. thotë:

 وَسَوَاء عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ

Dhe për ata është e njëjtë, a ua tërhoqe vërejtjen a nuk ua tërhoqe, ata nuk besojnë. Read more…

24 GusShpjegimi i Sures Jasin (9)

Ky artikull është pjesa 8 nga 14 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Jasin

Nga: Jusuf ZIMERI

Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim. Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahut xh.sh.,  Krijuesit të botëve, kurse salevatet dhe selamet mbi  shpirtin e Muhamed Mustafas s.a.v.s., mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë besimtarët islam që me kujdes dhe respekt i përcjellin normat e Kur’ani Kerimit  dhe të sunetit të pastër të MUHAMED Mustfas s.a.v.s

Regjistri i punëve tona Read more…

24 GusShpjegimi i Sures Jasin (10)

Ky artikull është pjesa 9 nga 14 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Jasin

 Nga: Jusuf ZIMERI

Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim. Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahut xh.sh.,  Krijuesit të botëve, kurse salevatet dhe selamet mbi  shpirtin e Muhamed Mustafas s.a.v.s., mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë besimtarët islam që me kujdes dhe respekt i përcjellin normat e Kur’ani Kerimit  dhe të sunetit të pastër të MUHAMED Mustfas s.a.v.s

Shpjegimi i ajetit 13. Read more…

21 KorShpjegimi i Sures Jasin (1)

Ky artikull është pjesa 10 nga 14 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Jasin

Nga: Jusuf ZIMERI

 Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim

Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahut xh.sh.,  Krijuesit të botëve, kurse salevatet dhe selamet mbi  shpirtin e Muhamed Mustafas s.a.v.s., mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë besimtarët islam që me kujdes dhe respekt i përcjellin normat e Kur’ani Kerimit  dhe të sunetit të pastër të MUHAMED Mustfas s.a.v.s.

Të nderuar xhematë, fillimisht i lutemi madhërisë së Allahut xh.sh. që namazin, tonë që e falëm, agjërimin tonë dhe adhurimet tona, inshallahu kabul e makbul na i bënë. Të nderuar xhamtë, sot është dita e dytë e muajit Ramazan, respektivisht dita e parë që ne pas namazit të iqindisë në mënyrë tradicionale mbajmë ligjërata islame në xhematin tonë. Këtë Ramazan, pra pas namazit të iqindisë të nderuar do të bëjmë përpjekje, që të shpjegojmë dhe komentojmë suren Jasin, aq sa ne kemi mundësi dhe kapacitet për të përfituar njohuri nga kjo sure, andaj i lutemi Allahu xh.sh. që gjatë shpjegimit të kësaj sureje të na japë fuqi dhe menjdekjelltësi në mënyrë që të jemi të qartë në shpjegime dhe të përfitojmë bashkërisht të gjithë ne nga këto ligjërata. Read more…