02 NënKontrata e qirasë: Qiraja e tokës

Ky artikull është pjesa 1 nga 4 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Kontrata e qirasë

Autor: Jusuf ZIMERI

Ska dyshim në faktin se Allahu xh.sh. e krijoi tokën dhe e pasuroi atë me të gjitha elementet e duhura, pastaj u vuri në shërbim të qenies njeri, në mënyrë që ai jo vetëm të jetoj në tokë, por edhe të ushqehet nga toka. Njeriu, si qenie sociale është i krijuar nga toka, jeton në tokë, ushqehet nga toka dhe në fund përsëri trupi i tij do të tretet në tokë, deri atëherë kur dëshira Krijuesit të tokës dhe njeriut do të jetë që toka ta gëlltitë njeriun nga brendësia e saj që të jetojë në botën e amshimit, ose në parajsë (xhenet) ose skëterrë (xhehenem). Read more…

02 NënKontrata e qirasë: Llojet e kontratës

Ky artikull është pjesa 2 nga 4 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Kontrata e qirasë

Autor: Jusuf ZIMERI

Marrë parasysh natyrën e kontratës së qirasë konkludohet se kontrata e qirasë është dy lloje:

  1. Qiraja për shfrytëzimin e dobive që dalin nga sendi i dhënë me qira si psh dhënia e shtëpisë për banim me qira, dyqaneve të ndryshme, makinave transportuese etj.
  2. Qiraja për punë, mëditje që subjekti i kontratës është puna. Read more…

02 NënKontrata e qirasë (Akdul Ixhare) 2

Ky artikull është pjesa 3 nga 4 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Kontrata e qirasë

Autor: Jusuf ZIMERI

 Forma e lidhjes së kontratës së qirasë
Theksuam edhe më parë se forma e lidhjes së kontratës (sigatul akdi) nënkupton ofertën dhe pranimin. Në lidhjen e kontratës së qirasë, për formën e sajë nuk kushtëzohet shprehje e veçantë, por ajo mund të realizohet përmes të gjitha shprehjeve apo formave të cilat nënkuptojnë kontratën e qirasë. Read more…

02 NënKontrata e qirasë (Akdul Ixhare) 1

Ky artikull është pjesa 4 nga 4 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Kontrata e qirasë

Autor: Jusuf ZIMERI

Qiraja në të drejtën islame konsiderohet një kontratë legjitime për shkak të peshës dhe rëndësisë që luan kjo kontratë në jetën e përgjithshme praktike të njerëzve. Kjo kontratë në legjislacionin Islam njihet me emrin (Akdul ixhare) kontratë e qirasë. Read more…