14 TetKurbani dhe dispozitat e tij

Ky artikull është pjesa 1 nga 3 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Kurbani

Autor: Jusuf ZIMERI

Kurbani i cili në terminologjinë e fikhut islam njihet me nocionin “El Ud-hijetu”, është për qëllim sakrifica e një kafshe për hir të Allahut xh.sh.. Kurbani quhet El-Ud-hijetu, për shkak te theret në kohën e duhas. Dispozita e kurbanit është vaxhib,[1] që është ligjësuar vitin e dytë pas hixhretit ngjashëm sikur edhe zeqati dhe sadekatul fitri. Andaj edhe çdo musliman i cili e ka borxh sadekatul fitrin e ka borxh edhe kurbanin, kurse për fëmijët kurbani nuk është borxh. Read more…

12 NënTherrja e kurbanit për bashkëshortin e vdekur

Ky artikull është pjesa 2 nga 3 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Kurbani

Pyetje:
Esselamu alejkum!
Një motër e imja dëshiron që t’i therrr një kurban bashkëshortit të saj të vdekur. A i lejohet asaj një gjë e tillë? Read more…

11 TetKoha e prerjes së kurbanit për të vdekurit

Ky artikull është pjesa 3 nga 3 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Kurbani

Pyeteje: Selamu alekum profesor, kisha dëshirë të parashtroj një pyetje:  cilën ditë duhet mu pre kurbani për te vdekurit një dit para bajramit apo ditën e bajramit. Selam.

Përgjigje.

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim

Elhamdulil-lah, ves-salatu ves-selamua ala resulil-lah ve ba’d.

Dispozita e kurbanit është vaxhib, që është ligjësuar vitin e dytë pas hixhretit ngjashëm sikur edhe zeqati dhe sadekatul fitri. Argument për ligjësimin e kurbanit kemi ajetin kur’anor ku Allahu Xhel-le Xhelaluhu ka thënë: “Andaj ti falu dhe prej kurban për hir të Zotit tënd!” Read more…