02 NënKujt nuk i takon zeqati dhe sadakaja e fitrit?

Ky artikull është pjesa 11 nga 13 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Zeqati
Autor: Jusuf Zimeri

Personat të cilët nuk kanë të drejtë në zeqatë janë:

1. Jomuslimani

Zeqatë nuk mund t’i jepet jomuslimanëve dhe ngjashëm me to siç janë ateistët, murtedët etj, sepse nga kushtet e zeqatit është që ti jepet muslimanit. Këtë e vërteton hadithi i Pejgamberit Sal-lall-llahu alejhi ve sel-leme kur i kishte thënë Muadhit: Read more…

02 NënDispozita e atij që nuk e fal namazin (Qasje fikhore krahasuese)

Ky artikull është pjesa 16 nga 19 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Namazi

Autor: Jusuf Zimeri

Që në fillim duhet të potencojmë se namazi është obligim personal (farzi ajn) për çdo njeri i cili dëshmon se Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i Dërguari i Allahut, që mendërisht është i shëndoshë (‘akil) dhe që është i moshës madhore (bulug). Namazi është obligim ditor që moskryerja e tij nuk mund të justifikohet me asgjë: as me udhëtim, lodhje e as me sëmundje madje, sepse namazi patjetër duhet të falet në të gjitha rastet, gjithnjë nëse plotësohen këto tri kushte që i përmendëm më sipër. Read more…

23 TetSi bëhet ‘Sexhdeja e leximit’ dhe çfarë thuhet gjatë realizimit të saj

Pyetja:
Esselamu alejkum!
Profesor i nderuar, kam filluar ta lexojë Kur’anin, respektivisht të bëj një hatme, por nuk di se si duhet vepruar kur të vij te ajetet që kanë sexhde. Si bëhet sexhdeja e leximit dhe çfarë thuhet gjatë realizimit të saj? Read more…

23 TetDispozita e vetëvrasjes në Islam

Pyetja:
Esselamu alejkum!
Hoxhë i nderuar, dua të mësoj diç rreth dispozitës së vetëvrasjes dhe çfarë ndodh me atë që vepron një gjë të tillë, sepse, kohëve të fundit, në vendin tim, ka filluar me të madhe të përhapet ky veprim i shëmtuar. Shpresoj në përgjigjen tuaj dhe Allahu ju shpërbleftë. Read more…

14 TetKurbani dhe dispozitat e tij

Ky artikull është pjesa 1 nga 3 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Kurbani

Autor: Jusuf ZIMERI

Kurbani i cili në terminologjinë e fikhut islam njihet me nocionin “El Ud-hijetu”, është për qëllim sakrifica e një kafshe për hir të Allahut xh.sh.. Kurbani quhet El-Ud-hijetu, për shkak te theret në kohën e duhas. Dispozita e kurbanit është vaxhib,[1] që është ligjësuar vitin e dytë pas hixhretit ngjashëm sikur edhe zeqati dhe sadekatul fitri. Andaj edhe çdo musliman i cili e ka borxh sadekatul fitrin e ka borxh edhe kurbanin, kurse për fëmijët kurbani nuk është borxh. Read more…

10 TetHaxh-xhi Bedel – Dispozita të shpërndara

Ky artikull është pjesa 7 nga 8 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Haxhxhi

Autor: Jusuf ZIMERI

Me qenë se haxh-xhi bedel, kryhet për tjetrin e jo për vete, atëherë i autorizuari për kryerjen e këtij haxh-xhi duhet në përpikshmëri ti përmbahet porosisë nga i cili autorizohet dhe nuk guxon të ndryshojë porosinë sepse po nuk iu përmbajt porosisë atëherë bartë përgjegjësinë morale dhe fetare si dhe pasojat materiale

Read more…

08 TetI’tikafi dhe dispozita e tij

Autor: Jusuf ZIMERI

Shprehja “I’tikaf” në kuptimin gjuhësor do të thotë: qëndrim, ndejtje, mbyllje, izolim dhe vazhdimsi në një send pa marrë parasysh se është vepër e mirë apo keqe. Kurse shprehja “I’tikaf” në terminologjinë e jurisprudencës islame nënkupton: ”Qëndrimi (ndejtja) në xhaminë në të cilën falet namazi me xhematë duke qenë agjërueshëm, me qëllim i’tikafi“.

Read more…

08 TetDispozita e ngritjes së duarve gjat lutjes (duasë) pas namazit

Ky artikull është pjesa 3 nga 19 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Namazi

Pyetja: Cila është dispozita e ngritjes së duarve gjatë lutjes pas namazeve farze, pasi të përfundohet me tesbihët? A refuzohet veprimi për atë që e bënë këtë vepër rregullisht? A ekzistojnë kundërthënie mes dijetarëve për këtë çështje? Allahu ju shpërbleftë. Read more…