21 TetPorosi vëllait tim që shkon në Haxh

Ky artikull është pjesa 8 nga 8 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Haxhxhi

Autor: Jusuf Zimeri

Vëlla i dashur besimtar, ti që ke vendosur të kryesh haxhin, dije se haxhi është shtylla e pestë e Fesë islame. Është ibadet (adhurim) që ndërlidhet edhe me çështjen fizike edhe me çështjen ekonomike, përfshirë këtu edhe çështjen shpirtërore dhe atë materiale. Read more…

14 TetGabimet gjatë haxh-xhit dhe përmirësimi i tyre

Ky artikull është pjesa 6 nga 8 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Haxhxhi

Autor: Jusuf ZIMERI

 “Kush e bënë haxhin për Allahun dhe (gjatë kryerjes së tij) nuk bënë mardhënie seksuale, nuk bënë mëkate kthehet i pastër nga mëkatet sikur atë ditë që e ka lindur nëna e tij “ Buhariu.

Read more…

10 TetHaxh-xhi Bedel – Dispozita të shpërndara

Ky artikull është pjesa 7 nga 8 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Haxhxhi

Autor: Jusuf ZIMERI

Me qenë se haxh-xhi bedel, kryhet për tjetrin e jo për vete, atëherë i autorizuari për kryerjen e këtij haxh-xhi duhet në përpikshmëri ti përmbahet porosisë nga i cili autorizohet dhe nuk guxon të ndryshojë porosinë sepse po nuk iu përmbajt porosisë atëherë bartë përgjegjësinë morale dhe fetare si dhe pasojat materiale

Read more…