21 TetPorosi vëllait tim që shkon në Haxh

Ky artikull është pjesa 8 nga 8 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Haxhxhi

Autor: Jusuf Zimeri

Vëlla i dashur besimtar, ti që ke vendosur të kryesh haxhin, dije se haxhi është shtylla e pestë e Fesë islame. Është ibadet (adhurim) që ndërlidhet edhe me çështjen fizike edhe me çështjen ekonomike, përfshirë këtu edhe çështjen shpirtërore dhe atë materiale. Read more…