Rregulla Islame

Arritja në xhami me vonesë

Shkruan: Jusuf Zimeri

Ai i cili arrin në xhami dhe imami është duke e falur farzin, ai menjëherë i bashkëngjitet imamit dhe nuk angazhohet me faljen e sunetit, me përjashtim në namazin e sabahut. Në namazin e sabahut, nëse është i sigurt se do ta arrij imamin dhe xhematin nëse e falë sunetin, atëherë e falë sunetin, e nëse nuk është i sigurt se do ta arrijë imamin, atëherë menjëherë i bashkëngjitet imamit në farz

Lini një Përgjigje

Maqedonisht