Përkthime, Tregime Islame

Çka donte Ebu Dherri r.a. ?

Nga arabishtja: Jusuf Zimeri

A din cila ishte përgjigja më interesante e sahabëve në pyetjen e pejgamberit s.a.v.s.?
Një herë Pejgamberi s.a.v.s. kishte prashtruar një pyetje para Sahabëve e që ishte: Cila është gjëlja më e dashur te ju ?

Ebu Bekri r.a. tha: Gjëja më e dashur te unë është shikimi im te ty, ndejtja me ty, dhe shpërndarja e pasurisë për ty!
Omer r.a. tha:  Më së shumti e dua të vërtetën, fjalën e vërtetë dhe të largueit nga veprat e ndaluara !
Othmani r.a. tha: Unë më shumti kam dëshirë të shpërndajë ushqim, shpërndarjen e selamit-paqës, dhe namazin e natës kur njerëzit flejnë!
Aliju r.a. tha: më së shumti dua që ta rrespektoj misafirin, agjërimin e Ramazanit verës, dhe luftën ndaj idhujtarëve me shpatë !

Përgjigja më e çuditshme ishte përgjigja e Ebu Dherrit kur tha: E dua urinë, sëmundjen dhe vdekjen !

Pejgamberi a.s. tha. O Ebu Dherr, njerëyit nuk i dojnë ato gjëra që i përmende, e ti pse i donë ato gjëra ?
Ebu Dherri tha: E dua urinë, sepse kur uritem zbutet zemra ime, e dua sëmundjen sepse kur sëmuhem pakësohen mëkatet e mia, e dua vdekjen sepse pasi të vdes do ta takoj Zotin tim.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht