Përkthime, Tregime Islame

Çka i tha Aliu r.a. Misvakut ?!

Përktheu dhe përshtati: Jusuf ZIMERI

Aliu r.a. një here kur kishte hyrë te bashkëshortja e tij Fatimja r.a., bija e Pejgamberit a.s., e kishte parë duke i larë dhëmbët me Misvak. Në këtë rast Aliu r.a.  e mori misvakun e Fatimes e vendoi para syve të tij dhe i tha:

A nuk u frikove o Misvak se pot ë shoh

Sikur të ishe nga ata që luftojnë, do të kisha vrarë

Nuk  më ka mundur askush në luftë o Misvak përveç teje.

(P.s. Nga kjo poezi e bukur Aliu r.a. shpjegon dashurinë e tij që e ka pasur ndaj bashkëshortes së tij Fatimes, bijës së Pejgamberit s.a.v.s. sepse kur e sheh misvakun në gojën e bashkëshortes së tij , i kërcënohet duke i thënë: a nuk frikove nga unë se do të shohë duke ma prekur bashkëshorten time, sikur të ishe nga ata që luftojnë, tani do të kisha vrarë, por meqë je Misvak dhe sunet i pejgamberit a.s., atëherë askush nuk e ka fituar betejën nga unë përveç teje,sepse askush nuk ka mundur ta prekë bashkëshorten time përveç teje)

Lini një Përgjigje

Maqedonisht