Biografi

Ed-damigani (?—355h)

Shkruan : Jusuf ZIMERI

Ahmed b. Muhamed b. Mensur Ebu Xhafer Ed-Damigani[1]. Dijetar hanefij i cili kishte udhëtuar në Egjipt, kishte mësuar nga imam Tahaviu dhe sërish ishte kthyer në Bagdad, ku kishte mësuar nga Kerhiu. Më pas kishte ushtruar postin e gjykatësit nëpër disa qyete si Vasitm Damigan etj.[1] . Ismail pasha el Bagdadi, hedijetul Arifin.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht