Biografi

El Evdenij (?-320h)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Davud b. Muhamed b. Musa b. Harun el Evdenij,[1] emër ky që ndërlidhet me fshatin e tij të lindjes nga Buhara. Fikhist hanefij dhe muhadith i njohur në kohën e tij. Veprat e tija janë; “Uxhretul behaim” “Ahdathu ez-zemani fi ilmil hisab” “Dhikru es-salihine” dhe vepra “Fedailul Kur’anil adhim”.[1] . Ismail pasha el Bagdadi, Hedijetul Arifin.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht