Biografi

El Herevij (?-537h / ?-1142m)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Abdulmexhid b. Ismail b.Muhamed el Kajsij el Herevij . Dijetar dhe gjykatës në tokat e Rrumelisë. Ibni Asakiri ka thënë; Hereviju ka ligjëruar në Bagdad, në Basra dhe në tokat e Rrumelisë. Në vitin 534 shkon në Damask, kurse vdes në Kajserije – Turqi. Ka shkruar në lëmin e fikhut dhe usuli fikhut.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht