Biografi

El Karidij

1106-1197 h = 1694-1783 m
Ahmedb. Ibrahim b. Ahmed ebu Kemal Shihabudin Err-rresmij el Kiridij[1]. Ka lindur nëishullin e Kretës – Greqi gjatë pushtetit osman. Mësimet e para i mori nëvendlindje që më pas të transferohet në Stamboll. Në Stamboll ushtroi dhe shumëdetyra të rënëdishme, ku fillimisht u punësua në administratën e kryemistrit. Nëkohën e sundimit të sultamit Mustafa Han, kishte marrë pjesë në betejat Osmane-turko ruse. Në kohën e fundit të jetës së tij iu dobësua të pamunit saqë uverbua dhe vdiq dhe u varros në varresat e Iskidarit në Turqi. Kishte shkruardisa libra dhe fletushka, në mesin e të cilëave janë; “Hadikatu Err-rruasa” pastajjvepra “El Mekametu ez-zelalije el besharije. Mendohet se veprat e tija ai ikishte shkruar fillimisht në gjuhën arabe e më pas i kishte përkthyer turqisht.Dijetari bashkëkohor Ahmed Boshnjak në Medinen e ndritshme i kishte përkthyer këtovepra përsëri në gjuhën arabe.

Referencat
[1] . Ismailpasha el Bagdadi, Hedijetul arifin, – Hajrudin Ez-Ziriklij, el Ealam, 1/88

Lini një Përgjigje

Maqedonisht