Shkrime Autoriale

El Musilij xx-629h = xxx-1232m

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Ismail b. Ibrahim el Kadi Sherefudin Esh-shirazi b. Abdulkerim el Mevsilij[1]. Ky dijetar me origjin ishte nga Mosuli – Irak, porse ka jetuar dhe ka vdekur në Damask. Veprat e tij më e njohur është:” Mukadime” libër nga e drejta trashëgimore. Derisa ushtront posti e myftiut ishte kërkuar nga ai që të japë feta për lejimin e venës që prodhohet nga hurmët dhe shega, por pasi që ai nuk pranoi u shkarkua nga posti dhe qëndroi në shtçpi derisa vdiq.[1]. Ibni Kutlubuha, Taxhu et-teraxhimi fi tabekatil hanefijeti.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht