Rregulla Islame

Falja e sunetit gjatë hutbes

Shkruan: Jusuf Zimeri

Ai i cili ka filluar të falë sunetin e drekës, të xhumasë, e në ndërkohë lexohet ikameti për faljen e namazit të kohës me xhemat , ose hatibi ka filluar hutben, atëherë duhet të japë selam pas përfundimit të rekatit të dytë nëse nuk ka bërë sexhden e rekatit të tretë, e nëse e ka bërë edhe sexhden e rekatit të tretë, atëherë i plotëson katër rekate, porse e shkurton leximin e Kur’anit.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht