Rregulla Islame

Hyrja në xhami

Shkruan: Jusuf Zimeri

– Personii cili hyn në xhami, nëse nuk është koha që urrehet namazi në të[1],është sunet të falë dy ose katër rekate tehijetul mesxhid para se të ulet[2].(el hedijjetul alaijjetu)

Referencat

[1].Nëse ka hyrë në xhami pas lindjes së diellit, ose në momentin kur dielli ështënë zenit, ose pas namazit të iqindisë nuk falë dy rekate namaz që quhen tehijetulmesxhid porse në këtë moment ai bënë tesbih dhe këndon shehadetin si dhe këndonsalevate mbi pejgamberin s.a.v.s., dhe me këto veprime ai ka plotësuar hakun exhamisë. Kështu qëndron në Merakijel Fela, Tahtavaiju.

[2].Kjo është më prioritare. Merakiel FElah, Tahtaviju.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht