Biografi

Ibni Abduni ( ?-299h/?-911)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Muhamed b. Abdullah b. Abduni Err-rreinij ebul Abas[1]. Dijetar eminent dhe Gjykatës me origjinë nga Afrika i cili është shkolluar në parimet e medhebit hanefij. Kishte ushtruar postin e gjykatësit mes viteve 275-277 në Kajrevan. Veprat e tija më të njohura janë: ”El Athar” nga lëmia e fikhut, si dhe vepra voluminoze “ el I’tidal lie bi Hanife vel ihtixhaxh bi kavli” në 90 vëllime.[1] Hajrudin Ez-Ziriklij, El Ealam 6/223

Lini një Përgjigje

Maqedonisht