Biografi

Ibni Bilali

875-957 = 1470-1550
Muhamed b. Muhamed b.Muhamed b. Bilali ebu Abdullah Shemsudin el Ajnij . Ibni Bilali ishte një dijetar i famshëm në Halep ku kishte lindur dhe kishte vdekur. Kishte punuar edhe si mësimdhënës edhe si muftij. Kishte shkruar shumë porse nuk i kishte publikuar gjatë jetës së tij. Një e metë që ishte e tij se ai kishte dorëshkrimin shumë të keq dhe nuk mund ta lexonin shkrimin e tij vetëm disa persona të veçantë. Kjo ishte arsyeja kryesore që veprat e tija të zhduken pas vdekjes së tij. Nga ato vepra që kanë arritur të shkoqiten janë; “Risaletu fil mesaili el I’tikadije” dhe “risaletu fil kelami ala ajetil vudui”.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht