Biografi

Ibni Destan

xxx-1303 h
HaxhiAbdullah Abdij b. Destan Mustafa el Manastiri[1] me origjinë ngaManastiri i Maqedonisë kurse ka jetuar dhe vepruar në Stamboll i cili njihet simuderris hanefij me emrin Ibni Destan. Veprat e tija më të njohura janë;“Idahul meram fi keshfi edh-dhalam” dhe vepra “Burhanul huda fi red-di kavlien-nesara”.

Referencat
[1] . Ismail pasha el Bagdadi, Hedijetul Arifin.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht