Tregime Islame

Kështu debatonte Ebu Hanifja me njerëzit

Jusuf ZIMERI

Tregohet se në kohën e Ebu Hanifes r.a. në Kufe, një njeri i cili kishte një autoritet bukur të mirë në Kufe, gjithnjë në opinion plasonte ofendime për Othman b. Afanin r.a (shokun dhe dhëndrin e Pejgamberit s.a.v.s.), se kinse Othmani kishte qenë çifutë dhe kishte vdekur si çifut!

Kur Ebu Hanifja dëgjoi për këto shpifje që i bëheshin Othamnit r.a. nga ai njeri, vendosi dhe mori rrugën e shkoi deri te ai njeri. Pasie takoi njeriun  tillë, në shtëpinë e tij Ebu Hanifja i tha: Kam ardhur shkues për bijën tënde, për një mik timin !

Njeriu tha: Mirë se ke ardhur o Ebu Hanife (sepse kishte respekt ndaj tij) kërkesat tuaja nuk mund të refuzohen o Ebu Hanife, por më trego cili do të jetë i fejuari i vajzës sime, më trego cilësitë e tij ?

Ebu Hanifja tha: Njeri i ndershëm, i pasur, bujar, tërë natën falet, hafiz i Kur’anit dhe qanë shpesh nga frika e Allahut xh.sh.. Duke folur Ebu Hanifja njeriu ndërhyri dhe tha: Mjaftojnë këto cilësi o Ebu Hanife që ai të jetë i fejuari i vajzës sime !

Ebu Hanifja tha: Por harrova të të tregoj edhe një send që është shumë me rëndësi !

Njeriu tha: Çka është ai send që duhet të më tregosh për të ?

Ebu Hanifja tha: Ai është çifut- Jehudij !

Njeriu u revoltua pa masë dhe tha: Bijën time ta martojë për çifutë ?!! Pasha Allahin sikur tek ai të bashkoheshin cilësitë e të parëve dhe të fundit, kurrë nuk do t’ia martoja bijën çifutit!

Ebu Hanifja tha: Po urren që vajzën tënde ta martosh për një çifutë dhe kaq shumë u revoltove e u hidhërove, e në anën tjetër po propagandon para njerëzve se i Dërguari i Allahut s.a.v.s. dy vajza të tij i kishte martuar për një çifutë, pra për Othmanin ibn Afanin ?!

U djersit njeriu nga mundi dhe turpi dhe tha: Estagfirullah. Kërkoj falje nga Allahu për çdo fjalë që e kam thënë dhe për çdo shpifje që kam bërë ndaj Othmanit. Nga ky moment ky njeri u pendua dhe më kurë nuk ofendoi askënd.

Kështu ishte metodologjia dhe kultura  e debatimit të Ebu Hanifes r.a.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht