Biografi

Manastirli Çelebi

xxx – 949
Manastirli Çelebij ishte dijetar hanefij me origjinë nga Manastiri i cili kishte mësuar nga shumë dijetar por më i njohuri në mesin e tyre ishte el Karmani. Manastrirli kishte punuar si mësimdhënës nëpër shumë shkolla fetare, fillimisht në Medresen e Manastirit, pastaj në Edrene dhe shumë shkolla tjera. Ishte dijetar mistik dhe modest por studiues i fuqishëm.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht