Referencimi

Duke ditur të drejtat e autoritmbi kategorinë e caktuar të artikujve (shih mbi të drejtat e autorit tek kategoria “Të drejtat”), atëherë mund që lehtë të bëni referencimin. Referencimi, i lejuar me kusht që burimi i artikulli të jetë i shënuar në artikullin të cilin ju e huazoni. Meqë kemi të bëjmë më shkrime, huazime dhe përkthime referencimi i tyre bëhet ndryshe për secilin lloj të shkrimit.

1. Nëse shkëputen artikujt e plotë nga faqja atëherë ato identifikohen si viojn:

  • Shkrimet autoriale: Autor: Jusuf Zimeri (jusufzimeri.com)
  • Shkrimet e përkthyera: Autor: Emri Mbiemri, Përkthyes: Jusuf Zimeri (jusufzimeri.com)
  • Shkrime të publikuara nga autorë tjerë tek kjo faqe: Ator: Emri Mbiemri (jusufzimeri.com)

2. Nëse shkëputen pjesë nga ndonjë artikull i caktuar atëherë referencimi sipas stilit të Harwardit bëhet si vijon:

  • Zimeri, J. (viti i botimit të artikullit), Titulli i artikullit, Linku i plotë ku gjendet artikulli…
  • Mbiemri i autorit, Inicialja e emrit (viti i botimit të artikullit), përkthyes Zimeri J., Titulli i artikullitLinku i plotë ku gjendet artikulli (pjesa e parë i bie: http://www.jusufzimeri.com/…)
  • Mbiemri i autorit, Inicialja e emrit (viti i botimit të artikullit), përkthyes Zimeri J., Titulli i artikullitLinku i plotë ku gjendet artikulli (pjesa e parë i bie: http://www.jusufzimeri.com/…)